Αποποιηση ευθυνων

* Αυτή η αποποίηση δηλώνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα κάθε ατόμου μπορεί να διαφέρουν! Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζονται να ερμηνευθούν ως υπόσχεση ή εγγύηση. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τιμωρητικές, παρεπόμενες, ειδικές επακόλουθες απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την κακή χρήση των προϊόντων της.